home - contact - Standaard Groter
agenda info links mededelingenbladen advertenties veilinglijsten

 Welkom op de website van

"Philatelica Emmen"

 

 

Op deze website kunt u o.a. de agenda van onze volgende bijeenkomsten bekijken en de online veilinglijst.
 
 
 
 
 
 De vereniging is opgericht op 1 oktober 1950. Van de eerste twee jaren van de vereniging is echter niets teruggevonden in de archieven. De notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen beginnen in 1952.
De postzegelclub is opgericht als Afdeling Emmen van de I.V. Philatelica Den Haag. In de jaren negentig van de vorige eeuw is deze organisatie aangepast. De landelijke vereniging I.V. Philatelica is in 1995 omgevormd naar een federatie met lokale verenigingen. De naam van de afdeling Emmen werd toen 'Philatelica Emmen'.
Per jaar zijn er gemiddeld 9 á 10 verenigingsavonden gehouden, waar de leden onderling konden postzegelen.
Het aantal bezoekende leden op deze avonden variaarde nogal. In de beginperiode 10 á 15, later 25 á 40.
De verenigingsavonden werden aanvankelijk gehouden in Hotel Grimme tegenover het treinstation, later in d' Anloop aan de Nijkampenweg. Toen d' Anloop gesloopt werd, is voor enige tijd uitgeweken naar het "Meerhoes". Nu zijn de clubavonden in het nieuw gebouwde "Meerstede".